ورود به سیستم جهت مشاهده نامه ها یا ارسال نامه جدید      
تذکر!  : در صورتی که در هنگام وارد کردن رمز بیش از ۳ بار رمز را اشتباه وارد نمایید ٬ دسترسی شما به سرور به مدت ۱۰ دقیقه مسدود خواهد شد    
تنظیمات لازم برای استفاده از ایمیل در نرم افزار outlook    
   
ایمیل هایی که به میل دانشگاه میآید را به آدرس دیگر من ارسال میکند    
 
توجه !  : جهت جلوگیری از گسترش ویروس های کامپیوتری  ارسال  و دریافت فایل با پسوندهای ذیل  امکان پذیر نمی باشد

exe - com - dll - pif - scr - vbs - ade - adp - app - bat - chm - cmd - cpl - crt - emf - fxp - grp - hlp - hta - inf - ins - isp - js - jse - lnk - mdt - mdz - msc - msi - msp - mst - ops - pcd - pif - prg - reg - scr - sct - shb - shs - vbe - wmf - wsc - wsf - wsh - ani - cur - ico